DUROCRET-PENETRATE

Циментова смес за поправки и идроизолация с кристализиращ ефект

Tехнически проспект
0310/1
СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

Циментова смес за поправки и хидроизолация с кристализиращ ефект. Подходяща за външна и вътрешна употреба върху основи от бетон, зидария, за изработване на холкери и т.н. Също така може да се използва за хидроизолация на бетонни елементи, в случай вариращи от обикновена влага до вода под налягане. Класифицира се като смес за поправки на бетон тип CC R3 според EN 1504-3.

ЦВЯТ

Сив.

ДОЗИРОВКА
Около 17,0 kg/m²/cm дебелина на слоя.
При изработване на холкери: 1,9-2,7 kg/m.
ОПАКОВКА
25 kg.