DUROPRIMER-W

Трикомпонентен епоксиден грунд на водна основа

Tехнически проспект
0423/2
СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

Епоксиден водоразтворим грунд, 3 компонентен. Използва се при влажни основи или при нови бетонови подове (на възраст по-малко от 28 дни), които ще бъдат покрити с епоксидните системи DUROFLOOR. Класифицира се като подово покритие тип SR-B2,0, според EN 13813.

ЦВЯТ

Бледожълт.

ДОЗИРОВКА
250-300 g/m²/слой.
ОПАКОВКА
21 kg (Α+Β+C).