EPOMAX-MT

Трикомпонентен, високоякостен течен епоксиден разтвор

Tехнически проспект
0422/2
СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

Трикомпонентен течен високоякостен несвиваем разтвор, на основата на двукомпонентна епоксидна смола без разтворители и специален кварцов пясък. Притежава високи начална и крайна якост, отлична адхезия към стомана и бетон и висока устойчивост на удари и вибрации. Използва се за анкериране, фундиране на машини и мостови лагери. Също така може да се използва и за поправки и корекции на увредени бетонови елементи.

ЦВЯТ

Светлосив.

ДОЗИРОВКА
Около 1,9 kg за запълване на 1 l пространство.
ОПАКОВКА
25 kg (Α+B+C).