FERROSEAL

Антикорозионно покритие за армировъчни елементи – Свързващо покритие

Tехнически проспект
0331/1
СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

Полимерна циментова антикорозионна запечатка за защита на армировката от корозията и свързващ слой между стари и нови бетони или мазилки и замазки.

ЦВЯТ

Червенокафяв.

ДОЗИРОВКА
Като антикорозионна защита на армирани елементи: 0,07-0,13 kg/m армировка, в зависимост от диаметъра на прътите.
Като свързващ слой: около 2,0 kg/m².
ОПАКОВКА
15 kg, 5 kg, 1 kg.