ISOMAT AG 77

Препарат анти-графити

Tехнически проспект
0221/6
СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

Парафинова емулсия, за защита на повърхности от графити, атмосферно замърсяване и др. Не променя външния вид на повърхностите и позволява лесното им почистване. Притежава много добри устойчивости на стареене и атмосферни влияния. Подходящ за бетон, мазилки, камъни, метали и др. След почистване, трябва да се нанесе отново върху повърхността.

ДОЗИРОВКА
50-100 ml/m², за слой, в зависимост от поглъщаемостта на основата.
ОПАКОВКА
3 l, 1 l.