ISOMAT AK-EPOXY NORMAL

Епоксидно 2-компонентно лепило за мрамори и гранити

Tехнически проспект
0573/3

СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

Епоксидно 2-компонентно лепило без разтворители. Подходящо за лепене на мрамори, гранити и повечето строителни материали върху различни повърхности, на стени и подове. Има висока якост на адхезия, еластичност и отлична химическа устойчивост. Особено практично, поради лесното съотношение за разбъркване на компонентите му (Α:Β = 1:1 по обем). Класифицира се като лепило тип R2T според EN 12004.

ЦВЯТ

Бледожълт.

ДОЗИРОВКА

Зависи от размерите и масата на материала, който се залепва.

ОПАКОВКА

20 l (A+B), 4 l (A+B), 1 l (A+B).