ISOMAT INJECT PU 832

Катализатор за ISOMAT INJECT PU 820

4400/1
СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

Катализаторът се смесва с полиуретановите смоли за инжектиране.

ДОЗИРОВКА
В зависимост от полагането.
ОПАКОВКА
2,3 kg.