MULTIFILL-STONE

Цветна циментова смес за зидане и фугиране на камъни CG2 WA

Tехнически проспект
0556/3
СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

Цветна полимерна циментова смес за зидане и фугиране на естествени и изкуствени камъни на стени и подове. Силна начална и крайна адхезия, високи механични свойства и изключителна устойчивост на цвета. Подходяща за фуги с широчина от 5 до 40 mm. Класифицира се като фугираща смес тип CG2 WA според EN 13888 и сертифицирана с маркировка CE, според EN 998-2.

ЦВЯТ
ОПАКОВКА
25 kg.