SCREED-60 EXPRESS

Изравнителна, бързо втвърдяваща подова циментова замазка

0328/6
СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

Готова бързо втърдяваща циментова замазка с ниска свиваемост, за вътрешно и външно приложение, преди полагане на крайното покритие. Притежава висока начална и крайна якости, много добра адхезия към основата и отлична обработваемост. Образува равна и издръжлива повърхност, която може да се покрива в кратки срокове. Полага се на дебелина до 60 mm. Класифицира се като материал за подови замазки тип CT-C30-F7-A12 според EN 13813. Притежава СЕ маркировка.

ЦВЯТ

Сив.

ДОЗИРОВКА
Около 18 kg/m²/cm мокра замазка.
ОПАКОВКА
25 kg.