UNICRET

Готова циментова смес за мазилки и зидане

Tехнически проспект
0309/1
СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

Готова циментова смес за направа на хастарни мазилки и зидария. Категоризира се като смес тип GP CS II, W0 според EN 998-1.

ЦВЯТ

Сив, бял.

ДОЗИРОВКА
Около 15,5 kg/m²/cm дебелина на слоя.
ОПАКОВКА
25 kg.