Хидроизолационни Материали за Мазета и Резервоари

grid
list
AQUAMAT

Хидроизолация на циментова основа

Хидроизолация на циментова основа. Пълна устойчивост на позитивно хидростатично налягане до 5 atm, според EN 12390-8. Подходяща за хидроизолация на мазета и резервоари. Идеално за резервоари за питейна вода по W-347. Дава възможно...
повече...
НОВ
AQUAMAT-MONOFLEX

Еднокомпонентна, флексова, циментова хидроизолация с фибри

Флексова, еднокомпонентна, мазана полимерна циментова хидроизолация. За хидроизолация на повърхности от бетон, мазилка, тухли, циментови блокчета, мозайка и т.н. Подходяща в случай при които се изисква еластичност на хидроизолацио...
повече...
НОВ
AQUAMAT-FLEX

Двукомпонентна, флексова, циментова хидроизолация

Гъвкава, хидроизолационна запечатка с 2 компонента. Подобна на AQUAMAT, но е по- подходяща за повърхности които имат или се очаква да имат пукнатини, поради свивания и раширения или вибрации. Идеален за хидроизолация на повърхност...
повече...
НОВ
AQUAMAT-MONOELASTIC

Еднокомпонентна, високо еластична, циментова хидроизолация с фибри

Еластична, еднокомпонентна, мазана хидроизолация. За хидроизолация на повърхности от бетон, мазилки, тухли, циментови блокчета, мозайка, гипсокартон, дърво, метал и т.н. За хидроизолация на повърхности подложени на разширяване/сви...
повече...
НОВ
AQUAMAT-ELASTIC

Двукомпонентна, високо еластична, циментова хидроизолация

Еластична, хидроизолационна запечатка с 2 компонента. Образува се от една уха смес на циментова основа (компонент A) и течна смола (компонент B). Подобна на AQUAMAT, но по- подходяща за повърхности които имат или се очаква да имат...
повече...
НОВ
AQUAMAT-SUPERELASTIC

Двукомпонентна, изключително еластична, циментова хидроизолация

Двукомпонентна, изключително еластична, циментова хидроизолация. Подходяща за хидроизолиране на повърхности от бетон, мазилка, тухли, циментови блокчета, мозайка, гипсокартон, дърво, метал и т.н. Особено подходящ за полагане върху...
повече...
НОВ
AQUAMAT-SR

Сулфатоустойчива, мазана циментова хидроизолация

AQUAMAT-SR е мазана, циментова хидроизолация, за повърхности които са в контакт с отпадъчни и подпочвени води съдържащи сулфати. Използва се за хидроизолация на стени и подове в пречиствателни станции за отпадна вода. За възстанов...
повече...
НОВ
AQUAMAT-PENETRATE

Кристализираща, циментова хидроизолация

Хидроизолационна смес на циментова основа. Прониква в структурата на бетона и постоянно го предпазва от попадане на вода. Има способността да запечатва малки пукнатини, дори и когато те се появяват впоследствие. Поема еднакво добр...
повече...
НОВ
AQUAFIX

Свръхбързо втвърдяващ цимент

Свръхбързо втвърдяващ цимент. Спира моментално водни течове.
повече...
НОВ
FIX-RAPID

Бързовтвърдяващ цимент за анкериране

Бързовтвърдяващ цимент. Използва се за бързи поправки, фиксиране, анкериране, запълване на празнини, отвори и като цяло навсякъде където се изискват високи якости и бързо полагане....
повече...
НОВ
ISOFLEX-PU 560 BT

Битумно–полиуретанова, мазана хидроизолация

Двукомпонентна, Битумно–полиуретанова, мазана хидроизолация. Образува непрекъснат, безшевен, еластичен, хидроизолационен, запечатващ слой. Притежава отлична адхезия към различни основа (бетон, циментови замазки, битумни покрития и...
повече...
НОВ
ISOMAT PUA 1360

2-компонентна мембрана от чиста полиуреа с висока еластичност

Двукомпонентна високо еластична бързовтвърдяваща мембрана от чиста полиуреа, без разтворители, която се полага чрез пръскане. Използват на места където се изисква високи механични и химични устойчивости и бързина на работа. ISOMAT...
повече...
НОВ
ISOMAT PUA 1240

Двукомпонентна топло полагана хидроизолация от хибридна полиуреа

Двукомпонентна високо еластична бързовтвърдяваща мембрана от хибридна полиуреа, без разтворители, която се полага чрез пръскане. Използват на места където се изисква високи механични и химични устойчивости и бързина на работа. Изп...
повече...
НОВ
DUROPRIMER-SG

2-компонентен, специален епоксиден грунд за подове замърсени с мазнини

2-компонентна, епоксидна система без разтворители. Използва се при случай когато епоксидната система DUROFLOOR трябва да се положи върху омазнени бетонови или циментови подове, които предварително са почистени. Също така се прилаг...
повече...
НОВ
AQUAMAT-ADMIX

Кристализираща добавка за водоплътност на бетон

Кристализираща добавка за водоплътност на бетон в сухо състояние, която се добавя по време на приготвянето на бетоновата смес. При контакт с влага образува неразрушими кристални съединения. Подобрява водоплътността на бетона и не ...
повече...
НОВ
PLASTIPROOF

Пластификатор за бетон – тип А. Добавка за водоплътност

Добавка за водоплътност с пластифициращ ефект за бетон. Добавена кам бетона го пластифицира и подобрява водоплътността му. Сертифициран с маркировка CE като водонамаляваща – пластифицираща добавка за бетон според EN 934-2:T2 & T9,...
повече...
НОВ
ISOMAT INJECT PU 820

Твърда, водоспираща смола за инжектиране

Ниско вискозна реагираща с водата полиуретанова смола за инжектиране, на базата на MDI. Реагира с водата и образува твърда, хидрофобна, запечатваща пяна. Използва се за спиране на активни водни течове с нисък или висок дебит (и/ил...
повече...
НОВ
ISOMAT INJECT PU 832

Катализатор за ISOMAT INJECT PU 820

Катализаторът се смесва с полиуретановите смоли за инжектиране.
повече...
НОВ
ISOMAT INJECT PU 880 ELASTIC

Еластична, водоспираща, двукомпонентна, полиуретанова смола за инжектиране

Ниско вискозна, двукомпонентна, полиуретанова смола за инжектиране, на базата на MDI. Използва за спиране на водни течове в пукнатини и фуги на стени, подове, бетонови конструкции и канализационни съоръжения....
повече...
НОВ