Направа на промишлен под с повърхностен втвърдител

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

ADIPLAST Синтетична смола подобряваща свойствата за замазки и мазилки

FERROSEAL Антикорозионно покритие на циментова основа – Свързващо покритие

DUREBOND Двукомпонентна смола за инжектиране в пукнатини с ширина по-голяма от 3 mm – Свързващ агент

EXTRA-TOP Повърхностен втвърдител за индустриални подове

 

I. СЪЩНОСТ НА ПРОБЛЕМА – ИЗИСКВАНИЯ

Необходимостта от изграждането на индустриални подове е продиктувано от нуждата от повърхности, подложени на натоварен трафик и висока степен на издръжливост на износване.

 

II. РЕШЕНИЕ

EXTRA-TOP се използва при подови покрития с изискване за висока степен на механична издръжливост. Продуктът се прилага при циментови основи, като бетон и замазки. Подходящ е за индустриални подове, както и за подове на малки предприятия, сутерени, складове, цехове, работилници, паркинги, помещения в които се извършват товаро-разтоварни работи.

 

III. ПОЛАГАНЕ

Подготвяне на основата
Основата може да бъде:

  • Възстановителен бетон.

  • Замазка с минимална дебелина 3 cm, която е положена върху здрави основи (бетон) като предварително е грундиран със слой ADIPLAST, DUREBOND или FERROSEAL с цел да се създаде по-стабилна връзка.

 

Приложение на EXTRA-TOP
EXTRA-TOP се нанася в сухо състояние върху пресния бетон или замазка, непосредствено след началното свързване на бетона, докато повърхността е все още влажна. Ако е необходимо повърхността се навлажнява след нанасянето. Финално материала се заглажда с хеликоптер.
Консумация на EXTRA-TOP: 3-5 kg/m2.

 

IV. ЗАБЕЛЕЖКИ

  • По време на полагане температурата трябва да бъде между +50C и +350C.

  • Продукта съдържа цимент, който предизвиква алкална реакция при допир с вода и се класифицира като вещество с дразнещо действие.

  • Преди употреба прочетете Инструкциите за безопасност върху етикета на продукта.